Program Hakkında

İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışanların güvenli ortamlarda ve koşullarda çalışmalarını amaçlayarak, hem yapılan işin hem de çalışma ortamının kalitesini iyileştirmeyi benimseyen bir kavramdır. İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu işverenleri ve işletmelerde çalışanlardan sorumlu personeli, iş yerinde kazaya sebebiyet verebilecek her türlü etkeni tespit etmek, gerekli önlemleri almak, çalışma ortamında oluşabilecek riskleri belirlemek ve bunlardan kaçınmak, kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele etmek gibi yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu tutmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı ile katılımcıların değişen ve gelişen çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği kavramına hakim, sahip olduğu bilgiyi çalışma hayatında karşılaşacağı teorik ve uygulamalı sorunların üstesinden gelebilecek şekilde kullanabilen bu sayede çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çalışanların sağlığının korunması amaçlarını sağlayabilecek nitelikte uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 6331 sayılı yasa ile işletmelerin iş güvenliği elemanı çalıştırma zorunluluğu mevcuttur ve bu konuda yetişmiş eleman sayısı oldukça azdır. Bu program ülkemiz çalışma mevzuatının da üyesi bulunduğu ILO normlarına ve Avrupa Topluluğu Sözleşmesi doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği yönergelerine uygunluk sağlayacaktır.

Üç yarıyıl süren programın tamamında temel konuları içeren dersler yer almaktadır. Farklı iş kollarındaki risklerin incelenmesi programın ana hattını oluşturmaktadır. Programın son yarıyılında ise derslere ek olarak bitirme projesi yer almaktadır.

Genel Koşullar

 • Program dili “Türkçe” dir.
 • Program;öncelikli olarak Mimarlık, mühendislik fakülteleri mezunları ve fizik, kimya, biyoloji bölüm mezunlarına yöneliktir. Ancak tezsiz yüksek lisans programına lisans eğitimini tamamlayan herkes katılabilir. Öncelikli olarak belirtilen alanlar dışındaki kişiler İSG Yüksek Lisansı yapsalar dahi mevcut mevzuat gereğince İş Güvenliği Uzmanı olamazlar.
 • Program 3 (1 yıl) dönem süresince toplam “10 dersten (30 kredi)” oluşmaktadır.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Projesi” hazırlar.
 • Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı aranmamaktadır.

Başvuru

Başvuru işlemleri sitemiz üzerinde başvuru formunun doldurulması ile gerçekleştirilmektedir. Başvuru Formu.

Ardından online başvurunuzu tamamlayarak evrakları tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Online Başvuru İçin Tıklayınz

Kesin kayıtta getirilmesi gereken belgeler

 • Başvuru Formu
 • Lisans Diplomasının Noter Onaylı Sureti,
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Lisans Transkriptinin Noter Onaylı Sureti,
 • Askerlik Durum Belgesi,
 • Vesikalık Resim 2 Adet

Askerlik Durum Belgesi (Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak; bir Enstitüye veya Lisansüstü programına kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı’ ifadelerinin yer aldığı belge. Bakaya kalanlardan; bakaya kaldıkları her dönem için “Kovuşturmaya Yer Olmadığına” dair kararın yer aldığı belgede istenir.)

Program Ücreti

6500 TL (KDV Dahil)