Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

Dünya’da ve Türkiye’de gerçekleşen sağlık sektöründeki gelişmelerle birlikte, ülkemiz sağlık sektörü sürekli büyüyen, gelişen ve rekabetin arttığı bir sektör haline gelmiştir. Bu sebeple sektörel problemlere daha etkili, verimli ve yenilikçi çözüm önerileri getirebilecek sağlık yöneticilerine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

     Sağlık hizmetleri, ikamesi olmaması, talebin tesadüfi olarak ortaya çıkması, pahalılığı ve sürekli değişip gelişen teknoloji ile entegre çalışması sebebiyle sağlık hizmetleri yönetimine olan ihtiyaç günümüzde var olduğu gibi gelecekte de varlığını sürdürecektir.  Sağlık kurum ve kuruluşlarında yönetici olarak görev yapacak olan kişilerin kesinlikle “Sağlık Yönetimi” eğitimi almaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra Sağlık Yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyen bireyler için de lisansüstü programları mevcuttur. Üniversitemiz, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Öğretim Programı ile öğrencilerin gerek yerel ve bölgesel, gerekse ulusal ve uluslar arası düzeyde mesleki becerilerle donanmaları hedeflenmektedir. Özetle program öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarını karşılama noktasında esnek bir yapıyla donatılmış ve tasarlanmıştır.

Genel Koşullar

  • Program dili “Türkçe” dir.
  • Program 3 (1 yıl) dönem süresince toplam “10 dersten (30 kredi)” oluşmaktadır.
  • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Projesi” hazırlar.
  • Program Ücreti 5.000 TL
  • Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı aranmamaktadır.

Başvuru

Başvuru işlemleri sitemiz üzerinde başvuru formunun doldurulması ile gerçekleştirilmektedir. 

Online Başvuru İçin Tıklayınız

Kesin kayıtta getirilmesi gereken belgeler

• Başvuru Formu (Online Başvuru formu, imzalı ve fotoğraflı),

• Lisans Diplomasının Noter Onaylı Sureti,

• Nüfus Cüzdan Aslı ve Fotokopisi

• Lisans Transkriptinin Noter Onaylı Sureti,

• Askerlik Durum Belgesi,

• Vesikalık Resim 2 Adet

Askerlik Durum Belgesi (Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak; bir Enstitüye veya Lisansüstü programına kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı’ ifadelerinin yer aldığı belge. Bakaya kalanlardan; bakaya kaldıkları her dönem için “Kovuşturmaya Yer Olmadığına” dair kararın yer aldığı belgede istenir.)